Stafsinge S stranden

Stafsinge S stranden är en badplats i Falkenbergs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Stafsingestrand är en naturstrand med långgrund botten i Falkenbergs kommun. Det är en liten naturstrand som angränsa till friluftsområden "lövstaviken" med totalt ca 250 meter långgrund sandstrand. I anslutning till stranden finns en parkering.

Kontakta Falkenbergs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kultur.fritid.teknik@falkenberg.seTel: 0346-886000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Det finns inga provsvar från de senaste åren vid den här badplatsen.

 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
14:0024.20.01.1Vindriktning 173grader
17:0023.90.05.3Vindriktning 94grader
20:0019.90.04.6Vindriktning 97grader

Dagens vattentemperatur: 17.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Långgrund strand med botten substrat av sand. Innanför stranden finns ett naturängsområde. Naturstranden har ett dagvattenutlopp i norr. Till söder om stranden finns det ett anlagt friluftsområde på ca 42ha.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Dagvattenutlopp nor.

  Dagvattendike.

  Föroreningens frekvens

  Vid hög nederbörd.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart 4e år
Senast uppdaterad: 2023-04-11
Uppdaterad av: Kultur-,fritids och teknikförvaltningen, Falkenbergs kommun
Nästa uppdatering: 2027

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur-,fritids och teknikförvaltningen, Falkenbergs kommunAdress 311 80 FalkenbergBesöks­adressStorgatan 27Telefon0346-886000E-postkultur.fritid.teknik@falkenberg.se
Övrigt
Hemsidawww.falkenberg.seTelefon0346-886000E-postkultur.fritid.teknik@falkenberg.se