Olofsbo

Olofsbo är en badplats i Falkenbergs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Olofsbo är en badstrand på Kattegatts västra kust, Falkenbergs kommun. Det är en badplats i anslutning till samlad fritidsbebyggelse med ca 1000 meter långgrund sandstrand, sanddyner och stora gräsytor. Längst norrut har stranden ett hundbad och mitt på stranden finns en omplåstringsstuga. Där finns även en tillgänglighets ramp med matta utrullad ner till vattenbrynet under badsäsong. Norr och söder om badet är det stenig strand. Betande djur finns i nära anslutning norr om stranden.

Kontakta Falkenbergs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kultur.fritid.teknik@falkenberg.seTel: 0346-886000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
01:0012.40.02.3Vindriktning 84grader
04:0011.60.02.7Vindriktning 76grader
07:0016.00.03.3Vindriktning 152grader

Dagens vattentemperatur: 15.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

En större långgrund sandstrand med toaletter. Det finns ett hundbad längst norrut. Registrerat som EU-bad. Badvattnet har klassificerats som bra eller utmärkt kvalitet de senaste åren. Mycket hög besöksfrekvens. Det finns även en tillgänglighetsramp och matta ner till vattenbrynet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 4 år. Bra eller bättre kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2022-04-25
  Uppdaterad av: Janna Skyllberg
  Nästa uppdatering: 2026

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur, fritids och teknikförvaltningen, Falkenbergs kommunAdress 311 80 FalkenbergBesöks­adressStorgatan 27Telefon0346-886000E-postkultur.fritid.teknik@falkenberg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddssförvaltningen, Falkenbergs kommunAdress 311 80 FalkenbergBesöks­adressStorgatan 27Telefon0346-886000E-postmiljo.halsa@falkenberg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.falkenberg.seTelefon0346-886000E-postkultur.fritid.teknik@falkenberg.se