Hansagård

Hansagård är en badplats i Falkenbergs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Hansagårdsstrand är en naturstrand med långgrund botten i Falkenbergs kommun. Det är en liten naturstrand som angränsa till Ringsegårdsbadplats med totalt ca 250 meter långgrund sandstrand. I anslutning till stranden Hansagårdscamping, en stor parkering och en offentligt toalett.

Kontakta Falkenbergs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kultur.fritid.teknik@falkenberg.seTel: 0346-886000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-22
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:00-4.50.01.7Vindriktning 6grader
5:00-4.90.01.7Vindriktning 25grader
8:00-5.30.01.6Vindriktning 7grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Långgrund havsvik med botten substrat av sand, naturstranden är utformat som en vik var tång samlas. Innanför stranden är marken förhållandevis sankt. Naturstranden har två stycken dagvattenutlopp, ett i norr och ett i söder.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Dagvattenutlopp norr

  Dagvattendike som mynnar ut i havet.

  Föroreningens frekvens

  Vid högt nederbörd.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Dagvattenutlopp söder

  Dagvattendike.

  Föroreningens frekvens

  Vid högt nederbörd.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Var 4e år
Senast uppdaterad: 2023-04-11
Uppdaterad av: Kultur-,fritids och teknikförvaltningen, Falkenbergs kommun
Nästa uppdatering: 2027

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur-,fritids och teknikförvaltningen, Falkenbergs kommunAdress 311 80 FalkenbergBesöks­adressStorgatan 27Telefon0346-886000E-postkultur.fritid.teknik@falkenberg.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddssförvaltningen, Falkenbergs kommunAdress 311 80 FalkenbergBesöks­adressStorgatan 27Telefon0346-886000E-postmiljo.halsa@falkenberg.se
Övrigt
Hemsidawww.falkenberg.seTelefon0346-886000E-postkultur.fritid.teknik@falkenberg.se