Fegensjön

Fegensjön är en badplats i Falkenbergs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplats med sandstrand.

Kontakta Falkenbergs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kultur.fritid.teknik@falkenberg.seTel: 0346-886000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-2.10.02.4Vindriktning 19grader
4:00-1.90.02.2Vindriktning 19grader
7:00-1.80.01.9Vindriktning 22grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Fegensjön är ett naturreservat, angränsande yta är klippt gräsyta samt naturmark, bottenmaterial sand.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Brandstation

  Brandsläckningsmedel, bilar mm i nära anslutning till vatten.

  Föroreningens frekvens

  Vid brister i verksamheten.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Var fjärde år
Senast uppdaterad: 2023-04-25
Uppdaterad av: Anläggningsenheten, Falkenbergs kommun
Nästa uppdatering: 2027

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur- fritids och teknikförvaltningenAdress Storgatan 27Besöks­adress311 80 FalkenbergTelefon0725597499E-postjonas.dahlberg@falkenberg.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddsförvaltningenAdress Besöks­adressTelefonE-post
Övrigt
Hemsidawww.falkenberg.seTelefon0346-886000E-postkultur.fritid.teknik@falkenberg.se