Ringsjön Sjöholmen, Västra str

Ringsjön Sjöholmen, Västra str är en badplats i Eslövs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Provtagning av Sjöholmens strandbad utförs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Badsäsongen är mellan 21 juni - 20 augusti och provtagning av vatten sker varannan vecka. Vid otjänligt provsvar informeras allmänheten om försiktighetsåtgärder samt ett nytt prov tas inom en (1) vecka. Provresultaten hittar ni på Eslövs kommun hemsida www.eslov.se eller www.havochvatten.se/badplatsen

Kontakta Eslövs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.seTel: 0413-620 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-22
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 22 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-15Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-11Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-07Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:001.10.05.0Vindriktning 123grader
9:000.70.02.2Vindriktning 120grader
12:002.20.14.6Vindriktning 121grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 2017-06-01
  Senast uppdaterad: 2020-07-03
  Uppdaterad av: Natasa Curic
  Nästa uppdatering: 2017-09-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareGata, trafik och parkavdelningenAdress Eslövs kommun, 241 80 EslövBesöks­adressStadshuset, Gröna Torg 2, EslövTelefon0413-620 00E-postmiljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetEslövs kommun/Miljö och samhällsbyggnad/MiljöavdelningenAdress Eslövs kommun, 241 80 EslövBesöks­adressStadshuset, Gröna Torg 2, EslövTelefon0413-620 00E-postmiljo@eslov.se
  Övrigt
  Hemsidawww.eslov.seTelefon0413-620 00E-postmiljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se