Mälarbaden

Mälarbaden är en badplats i Eskilstuna kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Mälarbadens badplats En sandstrand i sjön Mälaren belägen knappt fem kilometer nordost om Torshälla. Mälarbaden är ett attraktivt naturskönt bad med camping och golfbana i nära anslutning.

Kontakta Eskilstuna kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@eskilstuna.seTel: 016-7101000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-10Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-13Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Otillräckligt provtagen
 2. 2021: Otillräckligt provtagen
 3. 2020: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:000.20.13.9Vindriktning 105grader
9:000.30.03.5Vindriktning 74grader
12:000.70.14.7Vindriktning 80grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Mälarbadens badplats En sandstrand i sjön Mälaren belägen knappt fem kilometer nordost om Torshälla i nära anslutning till Mälarbadens camping. På badplatsen finns stora gräsytor, fasta grillar och även en mindre lekplats.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årligen
  Senast uppdaterad: 2022-03-28
  Uppdaterad av: Eskilstuna kommun
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareEskilstuna kommunAdress Eskilstuna kommun 631 86 EskilstunaBesöks­adressFaktorigatan 2Telefon016-7101000E-postinfo@eskilstuna.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoret eskilstunaAdress Alva Myrdalsgata 3d 631 86 ESKILSTUNABesöks­adressAlva Myrdalsgata 3dTelefon016-710 55 54E-postmiljokontoret@eskilstuna.se
  Övrigt
  Hemsidawww.eskilstuna.se/badTelefon016-7101000E-postinfo@eskilstuna.se