Bredsand

Bredsand är en badplats i Enköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Enköping kommun, Uppland. Det är en stor badplats med mer än 300 badande per dag under högsäsong. Två stränder med bryggor och hopptorn som ligger mitt i mellan dem. Stranden består till större delen av gräs men även sand som förekommer närmast vattnet. Sommartid bjuds på ett av Mälarens bästa och största naturbad. 500 meter strand i söderläge.

Hitta hit

Kontakta Enköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoavdelningen@enkoping.seTel: 0171-625000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-15Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-08-11Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-08-08Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:003.50.04.5Vindriktning 132grader
18:003.00.03.8Vindriktning 130grader
21:003.00.02.9Vindriktning 125grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Bredsands strandbad ligger i en vik tillhörande sjön Mälaren med sötvatten. Badplatsen är belägen strax öster om tätorten Enköping i Enköpings kommun, Uppsala län. Provtagning av vatten sker sommartid halvvägs ut på bryggan markerad med gult kryss på kartan.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år
  Senast uppdaterad: 2017-12-14
  Uppdaterad av: Enköpings kommun, Upplevelseförvaltningen Patrik Johansson
  Nästa uppdatering: 2021-12-14

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareEnköpings kommun, UpplevelseförvaltningenAdress Torggatan 2B, 745 80 EnköpingBesöks­adressTorggatan 2B, 749 49 EnköpingTelefon0171-62 50 00E-postkommunen@enkoping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadsförvaltningenAdress Kungsgatan 42, 745 80 EnköpingBesöks­adressKungsgatan 42, 745 80 EnköpingTelefon0171-62 50 00E-postmiljoavdelningen@enkoping.se
  Övrigt
  Hemsidawww.enkoping.seTelefon0171-625000E-postmiljoavdelningen@enkoping.se