Stockby

Stockby är en badplats i Ekerö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Mälaren i Ekerö kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badet består av en ca 50 meter lång sandstrand och stora gräsytor i sluttning och en del stora träd. Botten består av sand och lera. Badområdet är kringbyggt med bryggor.

Hitta hit

Kontakta Ekerö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@ekero.seTel: 08-124 571 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Otillräckligt provtagen
 2. 2021: Otillräckligt provtagen
 3. 2020: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:001.60.05.0Vindriktning 65grader
12:000.60.05.1Vindriktning 67grader
15:004.20.02.2Vindriktning 72grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Stockbybadet i Mälaren, ligger i Stenhamra tätort ut mot Långtarmen. Badvattnet Stockby är registrerat som sk EU-bad av Ekerö kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten (Mälaren. Gripsholmsviken) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. badvattnet Stockbybadet samt dess provtagningspunkt visas på karta. se under Bild nedan. Badvattnet har under de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 4 år
  Senast uppdaterad: 2013-04-25
  Uppdaterad av: Elisabeth Svanholm
  Nästa uppdatering: 2015-03-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareEkerö kommun, tekniska kontoretAdress Box 205, 178 23 EkeröBesöks­adressTappströmsvägen 2Telefon08-560 391 00E-postannika.hjelmlindeberg@ekero.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljönämnden, EkeröAdress Box 205, 178 23 EkeröBesöks­adressTappströmsvägen 2Telefon08-560 391 00E-postmiljokontoret@ekero.se
  Övrigt
  Hemsidawww.ekero.seTelefon08-124 571 00E-postinfo@ekero.se