Lundhagen

Lundhagen är en badplats i Ekerö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Mälaren i Ekerö kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badet består av sandstrand och stora gräsytor. Botten består av sand och delvis lera.

Hitta hit

Kontakta Ekerö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@ekero.seTel: 08-124 571 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtBlom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Otillräckligt provtagen
 2. 2021: Otillräckligt provtagen
 3. 2020: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:001.30.05.6Vindriktning 67grader
12:000.70.06.1Vindriktning 64grader
15:004.80.02.3Vindriktning 75grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Lundhagsbadet i Mälaren ligger i södra delen av Ekerö kommun ut mot Rödstensfjärden. Vid badet finns bryggor som inringar själva badområdet. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Ekerö kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomsten (Rödstensfjärden, Mälaren) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Lundhagen samt dess provtagningspunkt visas på Karta. Se under Bild nedan. Badvattnet har de 3 senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 4 år
  Senast uppdaterad: 2016-02-26
  Uppdaterad av: Pia Johansson
  Nästa uppdatering: 2020-02-26

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareEkerö kommun, tekniska kontoretAdress Box 205, 178 23 EkeröBesöks­adressTappströmsvägen 2Telefon08-124 57 100E-postasa.westerberg@ekero.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljönämnden i EkeröAdress Box 205Besöks­adressTappströmsvägen 2Telefon08-124 57100E-postmiljokontoret@ekero.se
  Övrigt
  Hemsidawww.ekero.seTelefon08-124 571 00E-postinfo@ekero.se