Kärsögården

Kärsögården är en badplats i Ekerö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Mälaren i Ekerö kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badet har stora gräsytor. Botten består av sand och delvis lera.

Kontakta Ekerö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@ekero.seTel: 08-124 571 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Otillräckligt provtagen
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Otillräckligt provtagen
 2. 2020: Otillräckligt provtagen
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
02:0010.30.01.9Vindriktning 62grader
05:0013.90.02.8Vindriktning 41grader
08:0017.70.02.7Vindriktning 76grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Kärsögården ligger i östra delen av Ekerö kommun på ön Kärsö mitt emot Nockeby i Stockholms kommun. Vid badet finns bryggor som inringar själva badområdet. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Ekerö kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en Ytvattenförekomst (Mälaren, Rödstensfjärden) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Kärsögården samt dess provtagningspunkt visas på Karta. Se under Bild nedan. Badvattnet har de 3 senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 4 år
  Senast uppdaterad: 2011-07-01
  Uppdaterad av: Elisabeth Svanholm
  Nästa uppdatering: 2015-07-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKFUK Kärsö,Adress 178 93 DrottningholmBesöks­adress Kärsögårdsens AktivitetscenterTelefon08-759 07 00E-postinfo@karsogarden.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljönämnden EkeröAdress Box 205, 178 23 EkeröBesöks­adressTappströmsvägen 2Telefon08- 560 391 00E-postmiljokontoret@ekero.se
  Övrigt
  Hemsidawww.ekero.seTelefon08-124 571 00E-postinfo@ekero.se