Vällen, Häljeboda

Vällen, Häljeboda är en badplats i Eda kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badet ligger i Häljeboda vid sjön Vällen infart Strandvallen. Badet har en liten sandstrand, bryggor gräsytor med bord-bänk.Vid stranden finns omklädningslokal, toalett och kiosk öppen under badsäsong

Kontakta Eda kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@eda.seTel: 0571-281 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-02
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:00-0.50.22.7Vindriktning 110grader
9:00-1.30.02.4Vindriktning 67grader
12:00-1.30.14.5Vindriktning 76grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vällen är en sjö med genomströmmande vatten. Från norr inkommande vatten från norska sidans sjö Utgårdssjön och söderut utgående via Jösseälven.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år eller vid förändrad status
  Senast uppdaterad: 2016-06-21
  Uppdaterad av: Gunilla Sundin
  Nästa uppdatering: 2020-06-21

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareEda kommun MiljösektionenAdress 673 32 CharlottenbergBesöks­adressPostgatan 12Telefon0571-28100E-postkommun@eda.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetEda kommun SamhällsbyggnadAdress 673 32 CharlottenbergBesöks­adressTorget 1Telefon0571-28100E-postkommun@eda.se
  Övrigt
  Hemsidawww.eda.seTelefon0571-281 00E-postkommun@eda.se