Hugn, Sandviken

Hugn, Sandviken är en badplats i Eda kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen Sandviken ligger vid sjön Hugns norra del i närheten av Valfjället. Det är en relativt liten badplats med en långgrund sandstrand utan brygga samt gräsytor med bord-bänk och toalett.

Kontakta Eda kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@eda.seTel: 0571-281 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2021-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2019-08-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:0012.10.03.2Vindriktning 329grader
23:008.30.01.4Vindriktning 348grader
02:005.00.00.9Vindriktning 4grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Efter provsvar
  Senast uppdaterad: 2015-06-26
  Uppdaterad av: Gunilla Sundin
  Nästa uppdatering: 2015-07-14

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFastighetssektionenAdress Box 66Besöks­adressTorget 1, CharlottenbergTelefon0571-28100E-postkommun@eda.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljösektionenAdress Box 66Besöks­adressPostgatan 12, CharlottenbergTelefon0571-281 00E-postkommun@eda.se
  Övrigt
  Hemsidawww.eda.seTelefon0571-281 00E-postkommun@eda.se