Bysjön, Lerot

Bysjön, Lerot är en badplats i Eda kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen Lerot ligger vid Bysjön söder om Charlottenberg infart Hammar från väg 61. Det är en relativt liten badplats med en långgrund sandstrand utan brygga samt gräsytor med bord-bänk och toalett.

Kontakta Eda kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@eda.seTel: 0571-281 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2021-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-22Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-18Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-06-15Otjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:0010.70.02.1Vindriktning 339grader
00:007.50.01.9Vindriktning 357grader
03:004.70.00.8Vindriktning 356grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Övrigt
  Hemsidawww.eda.seTelefon0571-281 00E-postkommun@eda.se