Bysjön, Haganäset

Bysjön, Haganäset är en badplats i Eda kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen Haganäset i Bysjön ligger vid Charlottenbergs camping, infart från väg 61. Badet har en liten långgrund sandstrand med brygga samt gräsytor med bord-bänk. Servering öppen under badsäsong.

Hitta hit

Kontakta Eda kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@eda.seTel: 0571-281 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
11:002.60.01.2Vindriktning 34grader
14:002.70.51.6Vindriktning 57grader
17:002.80.21.9Vindriktning 97grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Haganäset är en relativt liten sjö, ca 10 kvm2 belägen i västra Värmland utanför Charlottenberg i Eda kommun. Badvattnet Haganäset är registrerat som sk EU-bad av Eda kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av Bysjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Bysjön med Haganäset samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år eller vid förändrad status
  Senast uppdaterad: 2016-06-21
  Uppdaterad av: Gunilla Sundin
  Nästa uppdatering: 2020-06-21

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSommarvik ABAdress Sommarvik, 672 91 ÅRJÄNGBesöks­adressHaganäsetTelefon+46 (0)571 220 23E-posthaganaset@sommarvik.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetEda kommun MiljösektionenAdress 673 32 CharlottenbergBesöks­adressPostgatan 12Telefon0571-281 00E-postmiljo-halsoskydd@eda.se
  Övrigt
  Hemsidawww.eda.seTelefon0571-281 00E-postkommun@eda.se