Levrasjön, Råbybadet

Levrasjön, Råbybadet är en badplats i Bromölla kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Det är sandstrand men framförallt klippt gräsyta.Här hittar du grillplats, gungor, badbrygga och toalett.

Kontakta Bromölla kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: turistbyran@bromolla.seTel: 0456-82 22 22

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:000.50.34.5Vindriktning 82grader
21:000.60.42.8Vindriktning 98grader
0:000.40.43.3Vindriktning 105grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Levrasjön är en insjö med sandstrand belägen strax öster om Ivösjön som ingår i Skräbeåns huvudavrinningsområde. Levrasjön är 2,6 km2 och 18,5 meters maxdjup med ett medeldjup 10,6 m. Avrinningsområdet är mycket litet,13,6 km2, vilket medför att Levrasjön får en mycket lång omsättningstid för sitt vatten. Sjön ligger 7,2 m över havsnivån och tillrinningsområdet består till stor del av åker- och ängsmark. Levrasjön är ett Natura 2000-område som med sitt klara och kalkrika vatten räknas som Sveriges mest artrika sjö med avseende på kransalgsarter. Även många för Skåne ovanliga kransalger förekommer här. Vissa år blommar den cyanobakterien Planktotrix agardhii under isen och färgar den röd, och detta fenomen har gett upphov till sjöns namn Levra. Hela sjön ingår i Natura 2000-området. Bevarandetyper är Nissöga och Kransalgssjöar. Sjön är kalkrik och näringsrik. Inga direkta utsläpp sker i dagsläget till sjön, vilket gör att tillförseln av fosfor från yttre källor är väldigt låg. Orsaken till att sjön ändå räknas som näringsrik är att det tidigare fanns betydande utsläpp från enskild bebyggelse och en närliggande stärkelsefabrik, och dagens höga näringshalt är ett kvarvarande resultat av dessa utsläpp. Sjön temperaturskiktas sommartid, och bottenvattnet kan då bli syrefritt. Under syrefria förhållanden kan fosfor som finns lagrat i sediment frigöras till vattnet. Fosforutfällningen kan leda till algblomning, vilket i sin tur bidrar ytterligare till syrebristen, vilket leder till ännu mer fosforutfällning. Skydd och reglering: Natura 2000-området Levrasjön har inget områdesskydd utöver Natura 2000-statusen. Levrasjön ingår i det förbud mot markavvattning som finns i Skåne. Sjöns utlopp genom Allarpsbäcken är kraftigt rättad och ett dämme finns, men inget dikningsföretag finns idag på platsen. Vattenkemi provtas i Levrasjön inom ramen för det samordnade recipientkontrollprogrammet i Skräbeån.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: En gång inför säsongen, samt 3 gånger under säsongen.-
  Senast uppdaterad: 2021-10-27
  Uppdaterad av: Turism och Fritid
  Nästa uppdatering: 10 juli

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTurism och FritidAdress Post: Box 6, 29531 BromöllaBesöks­adressHermansens gata 22Telefon0456-82 22 22E-postturistinfo@bromolla.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoretAdress Box 18, 29521 BromöllaBesöks­adressStorgatan 48Telefon0456-82 20 00E-postkommunstyrelsen@bromolla.se
  Övrigt
  Hemsidawww.bromolla.se/tourismTelefon0456-82 22 22E-postturistbyran@bromolla.se