Ivösjön, Strandängen

Ivösjön, Strandängen är en badplats i Bromölla kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Här finns lekplats, rullstolspramp, hundbadplats, toalett samt HWC, motionsspår, utegym och grillplatser. Vindsurfing tillåten. 50 meter till camping med bangolf, tennis, boulebana och kiosk.

Hitta hit

Kontakta Bromölla kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: turistbyran@bromolla.seTel: 0456-82 22 22

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
10:004.90.04.0Vindriktning 91grader
13:005.30.03.5Vindriktning 97grader
16:004.70.03.8Vindriktning 86grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Strandängen är en centralt belägen badplats vid Ivösjöns östra strand. Här finns sandstrand vid Ivösjön, pir och badstegar. Ivösjön är ett Natura 2000 område och har naturvårdsklass 2 enligt Länsstyrelsen. Sjön är 50 meter djup, har en yta på 52 kvadratkilometer och befinner sig 5 meter över havet. Teoretisk omsättningstid har beräknats till 1,9 år. De flesta delar av sjön en vegetation med karaktär av en näringsfattig sjö. Bevarandesyftet med Natura 2000-området Ivösjön är att bevara de oligomesotrofa sjöarna och deras naturvärden. Naturtypen Ävjestrandsjöar och Natura 2000-arten nissöga ska uppnå och bevaras i fullgod bevarandestatus. Sjön är en viktig miljö för fåglar, och området är känt för sin stora mångfald av fisk. Vid sjöns stränder finns bitvis områden med höga naturvärden. Ivösjön ingår i Skräbeåns huvudavrinningsområde och större delen av avrinningsområde avvattnar urbergsbergrunden på det småländska höglandets morän- och barrskogsbeklädda sydsida. Sjöns bäcken ligger på kritberggrund med kalk- och karbonatrika tillflöden från stora grundvattensmagasin. Holjeån utgör det största tillflödet till Ivösjön (78% av tillrinningsområdet). Oppmannasjön avrinner via Oppmannakanalen till Ivösjön och utgör ca 10 % av tillrinningsområdet. Övriga tillflöden som t ex Byaån och bäcken från Levrasjön står för ca 12 %. Skogsbygder präglar främst den övre delen av avrinningsområdet, medan Ivösjöns närmaste omgivningar till stor del även utgörs av odlingsmark. Årsmedeltappningen från Ivösjön uppgår till 9,2 m³/s. Ivösjön är genom vattendom reglerad av Stora Enso Nymölla AB, som använder Skräbeåns vatten i sin process. Ivösjöns kemi och biologi undersöks av Skräbeåns vattenvårdskommitté. Därutöver görs en hel del mätningar och undersökningar i anslutning till Ivösjökommitténs verksamhet. Halten kvicksilver i Ivösjöns fisk är låg, ca 0,3 mg/kg våtvikt, bedömd som halten i enkilosgädda.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: En gång inför säsongen, samt 3 gånger under säsongen.
  Senast uppdaterad: 2021-10-27
  Uppdaterad av: Turism och fritid
  Nästa uppdatering: 10 juli

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTurism och FritidAdress Post: Box 6, 29531 BromöllaBesöks­adressHermansens gata 22Telefon0456-82 22 22E-postturistinfo@bromolla.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoretAdress Box 18, 29521 BromöllaBesöks­adressStorgatan 48Telefon0456-82 20 00E-postkommunstyrelsen@bromolla.se
  Övrigt
  Hemsidawww.bromolla.se/tourismTelefon0456-82 22 22E-postturistbyran@bromolla.se