Mälaren, Slagstabadet

Mälaren, Slagstabadet är en badplats i Botkyrka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen är belägen intill Slagsta marina. Här finns lekplats, fotbollsplan, beachvolley, grillplatser, brygga och handikappramp.

Kontakta Botkyrka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@botkyrka.seTel: 08-53061000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19.2 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:000.60.23.3Vindriktning 135grader
9:000.80.02.5Vindriktning 77grader
12:000.70.24.3Vindriktning 88grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen är belägen intill Slagsta marina. Här finns lekplats, fotbollsplan, beachvolley, grillplatser, brygga och handikappramp. Service som finns här är kiosk, omklädningsrum, toaletter och dusch/bad.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badet bedöms som bra. Profilen uppdateras vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2012-11-07
  Uppdaterad av: Kenneth Jansson
  Nästa uppdatering: 2016-11-07 eller vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och fritidsförvaltningenAdress Munkhättevägen 45, 147 85 TumbaBesöks­adressMunkhättevägen 45Telefon08-530 610 00E-postmedborgarcenter@botkyrka.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsförvaltningen, MiljöenhetenAdress Munkhättevägen 45, 147 85 TumbaBesöks­adressMunkhättevägen 45Telefon08-530 610 00E-postmedborgarcenter@botkyrka.se
  Övrigt
  Hemsidawww.botkyrka.seTelefon08-53061000E-postmiljo@botkyrka.se