Sandvik

Sandvik är en badplats i Borgholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i samhället Sandvik i norra delen i Borgholms kommun. Stranden består av en 5 m bred strandremsa närmast vattnet, och därefter en remsa, 15-20 m bred, med klappersten. Ovanför denna växer sparsamt med vegetation på stenmark. Botten består av sand.

Kontakta Borgholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mobn@borgholm.seTel: 0485-880 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:0013.30.07.4Vindriktning 221grader
00:0011.90.04.3Vindriktning 238grader
03:0010.50.03.4Vindriktning 250grader

Dagens vattentemperatur: 12.8 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Sandvik ligger på västra sidan på Öland, med en ca 280 m lång, stenig strand. Det blir ganska fort meterdjupt från stranden. Badplatsen har under de senaste fyra åren fått bedömningen bra eller utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Usläpp av renat avloppsvatten.

  Ca 900 m norr om badplatsen släpps renat avloppsvatten ut från en av kommunens reningsverk. Utsläppet sker 50 m ut från strand på 10 m djup. Provtagning sker kontinuerligt av utgående renat avloppsvatten.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 2. 2. gäst- och fiskehamn

  En gäst- och fiskehamn finns i anslutning till badet, idagsläget finns det ingen uppsamling av båtlatrin i hamnen.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Om badvattenkvaliten avviker från utmärkt, badvattenklassificering 2010
Senast uppdaterad: 2020-02-21
Uppdaterad av: Miljö- och byggnadsnämnden
Nästa uppdatering: -

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareBorgholm EnergiAdress Box 55, 387 21 BorgholmBesöks­adressBadhusgatan 4Telefon0485-883 00E-postborgholm.energi@borgholm.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö-och byggnadsnämndenAdress Box 52, 387 21 BorgholmBesöks­adressÖstra Kyrkogatan 10 (torget)Telefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se
Övrigt
Hemsidawww.borgholm.seTelefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se