Runsten, Bjärbybadet

Runsten, Bjärbybadet är en badplats i Borgholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Bjärbybadet ligger i Borgholms kommun i den södra delen av kommunen, och i anslutning till en naturcamping. Den ca 450 m långa stranden har en 15-30 m bred strandremsa. Ovanför denna finns sanddyner med halvhög gräsvegetation. Botten består av sand med en del större stenar.

Hitta hit

Kontakta Borgholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mobn@borgholm.seTel: 0485-880 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-04Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
14:004.20.04.1Vindriktning 133grader
17:003.50.02.8Vindriktning 118grader
20:003.10.01.9Vindriktning 65grader

Dagens vattentemperatur: 3.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Bjärbybadet ligger naturskönt på Ölands östra sida, med en ca 450 m lång sandstrand och i anslutning till en naturcamping. Det är mycket långgrunt och vattnet är vanligen alldeles klart. Vägen ut till badet är privatägd; avgift kan förekomma. Badplatsen har under de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Utlopp dike.

  Tre större diken rinner ut vid badplatsen, varav ett dike kommer från ett samhälle väster om badplatsen som har stor djurhållning.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Djurhållning

  Djurhållning på vardera sida om stranden, djuren har möjlighet att gå ner till vattnet. Djurspillning från dessa djur hamnar i vattnet.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Minimum vart fjärde år, då badplatsen fått bedömningen bra utifrån badvattenklassificeringen 2010.
Senast uppdaterad: 2020-02-21
Uppdaterad av: Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareBorgholm EnergiAdress Box 55, 387 21 BorgholmBesöks­adressBadhusgatan 4Telefon0485-883 00E-postborgholm.energi@borgholm.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö-och byggnadsnämndenAdress Box 52, 387 21 BorgholmBesöks­adressÖstra Kyrkogatan 10 (torget)Telefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se
Övrigt
Hemsidawww.borgholm.seTelefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se