Lundegårds badplats

Lundegårds badplats är en badplats i Borgholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger vid Lundegårds Camping. Den 600 m långa stranden består av någon meter bred remsa av sten, med undantag för några små platser med sand. Det växer en del buskar och högt gräs ovanför stranden, och bakom dessa ligger längst huvuddelen av sträckan campingens anlagda gräsmattor. Botten består omväxlande av sten och sand.

Kontakta Borgholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mobn@borgholm.seTel: 0485-880 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:0014.30.05.6Vindriktning 209grader
01:0013.30.03.9Vindriktning 220grader
04:0012.70.01.7Vindriktning 240grader

Dagens vattentemperatur: 14.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen Lundegård ligger på Ölands västra sida i Borgholms kommun, strax norr om Borgholm. Stranden är ca 600 m lång men det går inte att bada längs hela sträckan. Det finns en kortare brygga som går ut till ca en meters djup. Botten är stenig och trots det lilla djupet är vattnet ofta vågigt Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Om badvattenkvaliten avviker från utmärkt, badvattenklassificering 2016: utmärkt
  Senast uppdaterad: 2020-02-21
  Uppdaterad av: Miljö- och byggnadsnämnden
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareLundegård Camping & StugbyAdress Lundegård 6, 387 96 KöpingsvikBesöks­adressSamma som ovan.Telefon0485-827 00E-postinfo@lundegard.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö-och byggnadsnämndenAdress Box 52, 387 21 BorgholmBesöks­adressÖstra Kyrkogatan 10 (torget)Telefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se
  Övrigt
  Hemsidawww.borgholm.seTelefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se