Köpingebukten

Köpingebukten är en badplats i Borgholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i Borgholms kommun i samhället Köpingsvik. Badplatsen är stor och besöks av mer än ca 200 badande per dag. Stranden består av en ca 350 m lång sandremsa som är 15-20 m bred. Ovanför denna finns ganska låga sanddyner med låg-halvhög gräsvegetation, och bakom dessa finns sparsam låg gräsvegetation/gräsmatta. Botten består av sand, och är i början torrlagd. Badet är långgrunt.

Hitta hit

Kontakta Borgholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mobn@borgholm.seTel: 0485-880 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
8:004.10.08.3Vindriktning 49grader
11:004.20.08.8Vindriktning 42grader
14:004.20.04.6Vindriktning 83grader

Dagens vattentemperatur: 1.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Köpingebukten är en stor bukt som är ca 1,5 km lång och ligger på Ölands västra kust. Bukten kantas av flera campingar. Vid provtagningspunkten består stranden av en ca 350 m lång sandremsa. Vid badet finns en större brygga som går 150 m ut i det grunda vattnet. Längst ut finns en servering sommartid. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet vid senaste klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. utlopp dike

  Utlopp dike. Finns tre större diken som rinner ut i Köpingebukten. Det ena diket kommer från alvaret och vattenskyddsområdet i Köpingsvik, på alvaret går djur och betar. De andra två dikena dränerar områden med bebyggelse från östra sidan av väg 136.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Utlopp dike

  Utlopp dike. Finns tre större diken som rinner ut i Köpingebukten. Det ena diket kommer från alvaret och vattenskyddsområdet i Köpingsvik, på alvaret går djur och betar. De andra två dikena dränerar områden med bebyggelse från östra sidan av väg 136.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Om badvattenkvalitén avviker från utmärkt, badvattenklassificering 2016: utmärkt
Senast uppdaterad: 2020-02-21
Uppdaterad av: Miljö- och byggnadsnämnden
Nästa uppdatering: -

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareP&E Persson camping och utveckling ABAdress Box 53, 391 20 KalmarBesöks­adressKöpingevägen 23, 387 50 KöpingsvikTelefon0708-591994 eller 0730-253233E-postinfo@kopingbaden.com, hemsida: www.kopingbaden.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö-och byggnadsnämndenAdress Box 52, 387 21 BorgholmBesöks­adressÖstra Kyrkogatan 10 (torget)Telefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se
Övrigt
Hemsidawww.borgholm.seTelefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se