Kårehamns badplats

Kårehamns badplats är en badplats i Borgholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kårehamns badplats ligger i Borgholms kommun. Botten består av sand och sten. Stranden består av en ca 500 m lång sandremsa som är 15-20 m bred. I vattenlinjen finns det även en del partier med sten. Ovanför sandremsan finns sanddyner bevuxna med halvhög gräsvegetation och enstaka buskar. Därefter buskmark med en del gräspartier emellan.

Kontakta Borgholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mobn@borgholm.seTel: 0485-880 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-11
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 15 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-04Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:000.00.13.4Vindriktning 7grader
9:00-2.60.05.8Vindriktning 330grader
12:00-3.80.02.6Vindriktning 338grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Kårehamns badplats ligger på Ölands östra sida och består av en ca 500 m lång sandstrand. Det finns en brygga vid badplatsen, som överlag är långgrund. Badplatsen har under de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Infiltration kommunal

  Infiltrationen är nygjord 2019 då den gamla var för liten och dålig. Reningsverket är nedlagd 2019 och vattnet leds till infiltrationen.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Gäst- och fiskehamn.

  En gäst- och fiskehamn finns norr om badplatsen, i dagsläget finns ingen tömningsstation för båtlatrin

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Om badvattenkvaliten avviker från utmärkt, badvattenklassificering 2016: utmärkt
Senast uppdaterad: 2020-02-25
Uppdaterad av: Miljö- och byggnadsnämnden
Nästa uppdatering: -

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareBorgholm EnergiAdress Box 55Besöks­adressBadhusgatan 4Telefon0485-883 00E-postborgholm.energi@borgholm.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö-och byggnadsnämndenAdress Box 52, 387 21 BorgholmBesöks­adressÖstra Kyrkogatan 10 (torget)Telefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se
Övrigt
Hemsidawww.borgholm.seTelefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se