Ekerums camping

Ekerums camping är en badplats i Borgholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen Ekerums camping ligger i Borgholm, strax söder om Borgholms stad. Det är en välbesökt badplats med ca 200 badande per dag. Badet är belägen i en vik med en ca 450 m lång sandstrand och ovanför detta låg gräsvegetation. Botten består av sand och det är relativt långgrunt. En del badar även på campingens västra sida som ligger väster om badviken. Längs denna västra sidan består strand och botten främst av sten.

Kontakta Borgholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mobn@borgholm.seTel: 0485-880 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Otjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Bra kvalitet
 2. 2020:Bra kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
07:0011.90.02.0Vindriktning 242grader
10:0017.40.02.1Vindriktning 218grader
13:0017.50.05.1Vindriktning 221grader

Dagens vattentemperatur: 13.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet är en del av Ekerums camping som ligger på Ölands västra sida. Det finns en brygga vid badplatsen, som består av en ca 450 m lång sandremsa som går i en halvcirkel. Vattnet närmast stranden är delvis mycket grunt. Badvattnet har under de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Om badvattenkvaliten avviker från utmärkt, badvattenklassificering 2016: utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2020-02-21
  Uppdaterad av: Miljö- och byggnadsnämnden
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareBorgholm EnergiAdress Box 55Besöks­adressBadhusgatan 4Telefon0485- 883 00E-postborgholm.energi@borgholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö-och byggnadsnämndenAdress Box 52, 387 21 BorgholmBesöks­adressÖstra Kyrkogatan 10, torgetTelefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se
  Övrigt
  Hemsidawww.borgholm.seTelefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se