Byrum-Sandvik

Byrum-Sandvik är en badplats i Borgholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i Byrums Sandvik på västra sidan på Öland i Borgholms kommun. Det är en stor badplats med cirka 200 badande per dag. Sandstranden stäcker sig från gästhamnen i söder och ca 1500 m norr ut, det är en cirka 10-20 m bred strandremsa. Ovanför denna finns sanddyner där det växer halvhög gräsvegetation, med inslag av partier med buskar som blir allt större ju längre norrut man kommer. Botten består av sand i söder och längre norr ut blir det mer och mer grus och sten.

Hitta hit

Kontakta Borgholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mobn@borgholm.seTel: 0485-880 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
11:002.60.03.2Vindriktning 230grader
14:004.20.03.3Vindriktning 218grader
17:002.30.01.8Vindriktning 229grader

Dagens vattentemperatur: 1.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen Byrum-Sandvik är belägen på norra Öland. Sandstranden är lång, minst 1500 m. Delar av stranden ligger inom Bödakustens västra naturreservat. Ölands raukar finns också strax söder om badplatsen. Vid badet finns parkering, toaletter och kiosk. Badet gränsar till en gästhamn i söder. De senaste fyra åren har badvattnet vid klassificeringen fått bedömningen bra till utmärkt kvalitet enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Avlopp pump

  Vid stranden finns en av två pumpstationer som tar emot avloppsvatten från flera fritidsbostäder i området och toaletterna på stranden. Ytterligare en pumpstation har nyligen anlagts för att avlasta pumpstationen vid stranden.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Fritidshus enskildavloppFöroreningens frekvens

  Strax öster om badplatsen finns ett större område med fritidsfastigheter som har enskilda avloppsanläggningar.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 3. 3. utlopp kanal

  En mindre kanal rinner ut vid badplatsen, kanalen går förbi en större avloppsanläggning för ca 350 pe

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Om badvattenkvaliten avviker från utmärkt, badvattenklassificering 2016: utmärkt
Senast uppdaterad: 2020-02-21
Uppdaterad av: Miljö- och byggnadsnämnden
Nästa uppdatering: -

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareBorgholm EnergiAdress Box 55Besöks­adressBadhusgatan 4Telefon0485-883 00E-postborgholm.energi@borgholm.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö-och byggnadsnämndenAdress Box 52Besöks­adressÖstra Kyrkogatan 10, torget.Telefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se
Övrigt
Hemsidawww.borgholm.seTelefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se