Böda Riviera/ Kyrketorps familjecamping

Böda Riviera/ Kyrketorps familjecamping är en badplats i Borgholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger vid Böda Riviera/Kyrketorps familjecamping i Borgholms kommun. Badet ligger i södra delen av Böda bukten och sandstranden är ca 450 m. Strandremsan är ca 20-30 m bred, ovanför denna finns sanddyner bevuxna med hög gräsvegetation, och bakom dessa ligger campingens anlagda gräsmattor. Botten består av sand.

Kontakta Borgholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mobn@borgholm.seTel: 0485-880 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 13 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Bra kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Bra kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
07:0014.40.02.5Vindriktning 247grader
10:0017.50.02.5Vindriktning 204grader
13:0017.30.03.8Vindriktning 177grader

Dagens vattentemperatur: 14.9 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen är beläggen på norra Ölands östrasida. Stranden är ca 450 m lång och ligger i anslutning till en camping. Badplatsen är från och med 2011 klassad som EU-bad och har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Om badvattenkvaliten avviker från utmärkt, badvattenklassificering 2016: utmärkt
  Senast uppdaterad: 2020-02-21
  Uppdaterad av: Miljö- och byggnadsnämnden
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareBöda Riviera/Kyrektorps familjecampingAdress Landsvägen Kyrketorp 12Besöks­adresssamma som ovanTelefon0485-222 23E-postbokning@bodariviera.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö-och byggnadsnämndenAdress Box 52Besöks­adressÖstra Kyrkogatan 10, torget.Telefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se
  Övrigt
  Hemsidawww.borgholm.seTelefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se