Böda hamn

Böda hamn är en badplats i Borgholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger vid Böda hamn i Borgholms kommun. Badet ligger i en bukt och sandstranden är cirka 500 m lång. Bakom denna ligger sanddyner som är bevuxna med halvhög-hög vegetation av gräs och örter. Ovanför dessa växer lägre gräsvegetation. Botten består av sand.

Hitta hit

Kontakta Borgholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mobn@borgholm.seTel: 0485-880 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:002.50.05.7Vindriktning 61grader
10:003.00.06.4Vindriktning 34grader
13:002.40.09.0Vindriktning 41grader

Dagens vattentemperatur: 1.8 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen är belägen på norra Ölands östrasida. Sandstranden är cirka 500 m lång och badplatsen ligger intill en gäst- och fiskehamn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. GästHamn

  Det finns en gäst- och fiskehamn precis i anslutning till badet. Idag finns ingen uppsamling av båtlatrin

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 2. 2. Utsläpp av renat avloppsvatten

  . Ca 650 m söder om badplatsen släpps renat avloppsvatten ut i Östersjön från ett av kommunens reningsverk. Avloppsvattnet släpps ut under vinter halvåret efter det har renats i reningsverket. Avloppsvattnet renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt, samt eftersedimenteras i en bassäng innan det släpps ut. Utsläppet sker ca 750 m ut från land. Kontinuerlig provtagning av utgående avloppsvatten sker.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 3. 3. kanal

  En kanal rinner ut norr om badplatsen. I kanalen har höga värden av fosfor och kväve mätts upp.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 4. 4. Dräneringsdike

  Ett dräneringsdike går ut vid badplatsen. Det är idag oklart var diket kommer ifrån.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Om badvattenkvaliten avviker från utmärkt, badvattenklassificering 2016: utmärkt
Senast uppdaterad: 2020-02-21
Uppdaterad av: Miljö- och byggnadsnämnden
Nästa uppdatering: -

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareBorgholm EnergiAdress Box 55Besöks­adressBadhusgatan 4Telefon0485-883 00E-postborgholm.energi@borgholm.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö-och byggnadsnämndenAdress Box 52Besöks­adressÖstra Kyrkogatan 10, torgetTelefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se
Övrigt
Hemsidawww.borgholm.seTelefon0485-880 00E-postmobn@borgholm.se