Sjöbo badplats, Öresjö

Sjöbo badplats, Öresjö är en badplats i Borås stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Liten badplats vid Öresjö, Borås. Liten sandstrand, stora grönytor.

Kontakta Borås stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@boras.seTel: 033-353000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-10
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 22 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:0015.00.22.5Vindriktning 205grader
18:0013.62.92.4Vindriktning 241grader
21:0013.10.04.4Vindriktning 272grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Övrigt
  Hemsidawww.boras.seTelefon033-353000E-postmiljo@boras.se