Frufällans badplats, Öresjö

Frufällans badplats, Öresjö är en badplats i Borås stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Mycket liten badplats med liten sandstrand och liten brygga. Botten är stenig. Parkering saknas, det är önskvärt om ni cyklar. Bord och bänkar att fika vid finns. Toaletten är öppen 1/5 - 15/9.

Kontakta Borås stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@boras.seTel: 033-353000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-10
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 22 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-13Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-06-29Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
10:008.84.74.1Vindriktning 25grader
13:008.41.52.3Vindriktning 356grader
16:009.20.02.4Vindriktning 289grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Övrigt
  Hemsidawww.boras.seTelefon033-353000E-postmiljo@boras.se