Orbaden

Orbaden är en badplats i Bollnäs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Hälsingland, Bollnäs kommun, längs riksväg 83, cirka 2 mil norr om Bollnäs centrum. En välbesökt badplats som i folkmun kallas för "Hälsinglands riviera" beroende på den kilometerlånga sandstranden. Botten består av sand. Gott om service. Omklädningsrum, toalett och kiosk.

Kontakta Bollnäs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@bollnas.seTel: 0278-25000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-10
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
0:00-6.80.03.9Vindriktning 349grader
3:00-6.60.04.0Vindriktning 351grader
6:00-6.60.04.1Vindriktning 350grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger i Hälsingland, Bollnäs kommun. Kilometerlång sandstrand i nära anslutning till riksväg 83. Gott om service.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år eller vid behov
  Senast uppdaterad: 2023-04-24
  Uppdaterad av: Samhällsbyggnadskontoret
  Nästa uppdatering: 2027

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknik, service och fritidsförvaltningenAdress 821 80 BollnäsBesöks­adressAseavägen 4Telefon0278-25122E-posttekniska.kontoret@bollnas.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadskontoretAdress Bollnäs kommun, 821 80 BollnäsBesöks­adressStatshustorget 2Telefon0278-25000E-postmiljo@bollnas.se
  Övrigt
  Hemsidawww.bollnas.seTelefon0278-25000E-postmiljo@bollnas.se