Karlslund

Karlslund är en badplats i Bollnäs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Hälsingland, Bollnäs kommun vid älven Ljusnan. Badplatsen är centralt belägen i nära anslutning till riksväg 50 och 86. Stranden består av stora gräsytor och intill vattnet en sandstrand. Brygga och hopptorn. Botten består av sand. Dam- och herromklädningsrum.

Kontakta Bollnäs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@bollnas.seTel: 0278-25000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-10
 • Vatt­en­prov: Upp­gift sak­nas
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2023-06-12Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-08-09Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-07-12Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-06-14Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:00-5.20.01.7Vindriktning 356grader
10:00-4.40.01.2Vindriktning 346grader
13:00-0.70.33.2Vindriktning 119grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet har bedömts som tjänligt vid samtliga provtagningar 2023 (2023-06-12, 2023-07-11, 2023-08-10). Badplatsen ligger i Hälsingland, Bollnäs kommun vid älven Ljusnan. Badplatsen är centralt belägen i nära anslutning till riksväg 50 och 86. Stranden består av stora gräsytor och intill vattnet en sandstrand. Brygga och hopptorn. Botten består av sand. Dam- och herromklädningsrum. Efter sex års utredning har det konstaterats att det finns en ofarlig bakterie i vattnet (E. Casseflavius, en sorts Intestinal Enterokock) som vid höga badvattentemperaturer kan ge felaktig bedömning av vattenkvaliteten. Därför redovisas inte något resultat för Intestinala Enterokocker på badvattnet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år eller vid behov
  Senast uppdaterad: 2023-08-21
  Uppdaterad av: Samhällsbyggnadskontoret
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknik, service och fritidsförvaltningen Adress 821 80 BollnäsBesöks­adressAseavägen 4Telefon27825122E-posttekniska.kontoret@bollnas.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamällsbyggnadskontoretAdress Bollnäs kommun 821 80 BollnäsBesöks­adressStatshustorget 2Telefon27825000E-postsamh.bygg@bollnas.se
  Övrigt
  Hemsidawww.bollnas.seTelefon0278-25000E-postmiljo@bollnas.se