V:a Nedsjön, Nedflo

V:a Nedsjön, Nedflo är en badplats i Bollebygds kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen, Nedflo, ligger på Västra Nedsjöns östra sida. Badet består av en drygt 200 m lång sandstrand. Bottnen består av sand. Badet är långgrunt. Ett mindre vattendrag löper ut i badvattnet i strandens västra del. Vattendraget skär i viss mån av badstranden från resten av stranden.

Hitta hit

Kontakta Bollebygds kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@bollebygd.seTel: 033-231300

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:006.10.12.7Vindriktning 115grader
18:004.90.02.8Vindriktning 120grader
21:004.60.02.6Vindriktning 118grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen, Nedflo, ligger på Västra Nedsjöns östra sida. Badet består av en drygt 200 m lång sandstrand med inslag av träd. Bottnen består av sand. Badplatsen är registrerat som sk EU-bad. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst Västra Nedsjön. Ytvattenförekomasten med badvattnet Nedflo samt dess provtagningspunkt visas på karta. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificiering enligt badvattendirektivet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Uppdatering bör ske vart fjärde år samt vid förändringar. Badvattenkvalitét utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2019-04-16
  Uppdaterad av: Isabell Fischer
  Nästa uppdatering: 2019-06-17

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareBollebygds kommun, samhällsbyggnadsförvaltningenAdress 517 83 BollebygdBesöks­adressBallebovägen 2Telefon033-23 13 00E-postkommunen@bollebygd.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetJävsnämnden/SamhälsbygnadsförvaltningenAdress 517 83 BollebygdBesöks­adressBallebovägen 2Telefon033-23 13 00E-postkommunen@bollebygd.se
  Övrigt
  Hemsidawww.bollebygd.seTelefon033-231300E-postkommunen@bollebygd.se