Ö:a Nedsjön, Tubbared

Ö:a Nedsjön, Tubbared är en badplats i Bollebygds kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen, Tubbared, ligger på Östra Nedsjöns östra sida. Badet består av en ca 200 meter lång sandstrand. Bottnen består av sten/sand. Djupt på utsida av brygga.

Kontakta Bollebygds kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@bollebygd.seTel: 033-231300

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:0013.80.00.8Vindriktning 228grader
00:0010.30.00.6Vindriktning 153grader
03:007.70.00.8Vindriktning 149grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen, Tubbared, ligger på Östra Nedsjöns östra sida. Badet består av en ca 200 meter lång sandstrand med inslag av träd. Bottnen består av sten/sand. Badplatsen är registrerat som sk EU-bad. Badvattnet utgör en del av en vattenförekomst, Östra Nedsjön. Ytvattenförekomsten med badvattnet Tubbared samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Uppdatering bör ske vart fjärde år samt vid förändringar. Badvattnet har bedömningen utmärkt kvalite
  Senast uppdaterad: 2023-01-30
  Uppdaterad av: Siv Ört
  Nästa uppdatering: 20

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareBollebygds kommun, SamhällsbyggnadsavdelningenAdress 517 83 BollebygdBesöks­adressBallebovägen 2Telefon033-23 13 00E-postkommunen@bollebygd.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetByggnads- och miljönämndenAdress 517 83 BollebygdBesöks­adressGästgivarevägen 8Telefon033-23 13 00E-postkommunen@bollebygd.se
  Övrigt
  Hemsidawww.bollebygd.seTelefon033-231300E-postkommunen@bollebygd.se