Näcksta badplats

Näcksta badplats är en badplats i Bergs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Gräsbevuxen strand, brygga, omklädningsrum och dass finns. Parkering längs med vägen.

Kontakta Bergs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mob@berg.seTel: 0687-16100

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2019-08-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:0011.80.03.6Vindriktning 204grader
03:0010.90.02.8Vindriktning 207grader
06:0010.00.02.5Vindriktning 205grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart annat år
  Senast uppdaterad: 2015-06-01
  Uppdaterad av: Agneta Sivertsson
  Nästa uppdatering: 2017-06-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKommunstyrelsenAdress Box 73, 840 40 SvenstavikBesöks­adressÄngesvägen 4Telefon0687-16100E-postberg@berg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö och byggAdress Box 73, 840 40 SvenstavikBesöks­adressVallmovägen 6Telefon0687-16100E-postmob@berg.se
  Övrigt
  Hemsidaberg.seTelefon0687-16100E-postmob@berg.se