Balviken, Storsjön

Balviken, Storsjön är en badplats i Bergs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Ca 100 m från parkeringen, sandstrand och gräsbevuxen strand. Omklädningsrum finns men inget dass. Grillplats.

Hitta hit

Kontakta Bergs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mob@berg.seTel: 0687-16100

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Det finns inga provsvar från de senaste åren vid den här badplatsen.

 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:00-0.80.00.9Vindriktning 90grader
2:00-0.80.00.9Vindriktning 110grader
5:00-5.00.01.2Vindriktning 213grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-07-15 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart annat år
  Senast uppdaterad: 2015-06-01
  Uppdaterad av: Agneta Sivertsson
  Nästa uppdatering: 2017-06-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKommunstyrelsenAdress Box 73, 840 40 SvenstavikBesöks­adressÄngesvägen 4Telefon0687-16100E-postberg@berg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö och byggAdress Box 73, 840 40 SvenstavikBesöks­adressVallmovägen 6Telefon0687-16100E-postmob@berg.se
  Övrigt
  Hemsidaberg.seTelefon0687-16100E-postmob@berg.se