Hargebaden, Vättern

Hargebaden, Vättern är en badplats i Askersunds kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

En långgrund sandstrand med bryggor och ett hopptorn i de djupare delarna. Badplatsen ligger inne vid Hargeviken.

Kontakta Askersunds kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.seTel: 0583- 810 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-07
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-4.60.01.7Vindriktning 93grader
4:00-4.10.01.8Vindriktning 83grader
7:00-3.90.01.8Vindriktning 68grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Askersunds kommun största badplats med bad i Vätterns vatten. Kallas för Nerikes Riviera.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Bristfälliga avlopp vid Hargebaden

  Bristfälliga avlopp från sommarstugor och bostäder i närheten. Kan bidra till höga bakteriehalter i vattnet

  Föroreningens frekvens

  Mer eller mindre förorening under framförallt sommarsäsongen då flertalet bostäder är sommarstugor.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Avloppen ska inventeras under året 2021

   Ansvarig utförare: Samhällsbyggnad Sydnärke

   Åtgärd utförd senast: 2021-12-31

  Vidtagna åtgärder
  1. Restriktioner i området vid anläggande av enskilt avlopp

   Ansvarig utförare: Rickard Andersson

   Datum utfört: 2016-06-15

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Varannat år pga badplatsens långvariga stabilitet av vattenkvaliteten.
Senast uppdaterad: 2021-04-26
Uppdaterad av: Linda von Sydow
Nästa uppdatering: 2023-04-26

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareHarge Bad & CampingAdress Hargebadsvägen 74Besöks­adress696 94 AskersundTelefon0583-770123E-postinfo@hargefritid.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSydnärkes miljöavdelningAdress 695 80 LaxåBesöks­adressPostgatan 2-4Telefon0583-810 00E-postmiljo@sydnarkemiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.sydnarkemiljo.se, www.askersund.seTelefon0583- 810 00E-postsydnarkemiljobygg@askersund.se