Stamsjöbadet

Stamsjöbadet är en badplats i Åsele kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Åsele kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@asele.seTel: 0941-14000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-06-27
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 21 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2020-07-28Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ny badplats
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:0011.70.11.8Vindriktning 135grader
21:0013.00.02.9Vindriktning 176grader
00:0012.40.02.1Vindriktning 170grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareÅsele kommun Kultur och FritidAdress Besöks­adressTelefon0941-140 00E-post
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadsnämnden, Åsele kommunAdress Besöks­adressVasagatan 5, 919 85 ÅseleTelefon0941-140 00E-postmiljobygg@asele.se
  Övrigt
  Hemsidawww.asele.seTelefon0941-14000E-postkommun@asele.se