Råbocka

Råbocka är en badplats i Ängelholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen utgör ungefär 1,5 km av Ängelholms totala 6,5 km sammanhängande sandstrand. Stranden är långgrund och kantad av sanddyner. Vid Klitterhus finns en badbrygga som är tillgänglig för funktionshindrade.

Kontakta Ängelholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@engelholm.seTel: 0431-87000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-01Otjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
11:0020.30.04.5Vindriktning 302grader
14:0019.10.05.1Vindriktning 297grader
17:0018.80.03.7Vindriktning 317grader

Dagens vattentemperatur: 16.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Råbocka ligger i Skälderviken i Ängelholms kommun. Badet har Blå Flagg och är registrerat som ett EU-bad enligt direktiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badvattenkvaliteten bedöms som utmärkt. Profilen kommer uppdateras vart fjärde år eller vid behov.
  Senast uppdaterad: 2014-03-21
  Uppdaterad av: Kajsa Wellbro
  Nästa uppdatering: 2018-03-21

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareStadsmiljöAdress Ängelholms kommun, 262 80 ÄngelholmBesöks­adressÖstra vägen 2Telefon0431-87 000E-postinfo@engelholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMyndighetsnämnden, Ängelholms kommunAdress 262 80 ÄngelholmBesöks­adressÖstra vägen 2Telefon0431-87 000E-postmiljo@engelholm.se
  Övrigt
  Hemsidawww.engelholm.seTelefon0431-87000E-postinfo@engelholm.se