Holmsjön, Storsand

Holmsjön, Storsand är en badplats i Ånge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid Storsands camping vid väg 315 i södra delen av Holmsjön. Badplatsen ligger i anslutning till Maljans naturreservat där ett stort bestånd av flodpärlmussla finns. Badplatsen består av en cirka 150 meter lång sandstrand. Vid badet finns stora gräsytor. Se röd ring på bilden för provtagningspunkt.

Kontakta Ånge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: ange@ange.seTel: 0690-250100

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-09-04
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
17:0012.60.03.8Vindriktning 215grader
20:0011.20.02.7Vindriktning 273grader
23:009.10.02.4Vindriktning 262grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Storsands campings badplats med lång sandstrand. Här finns goda möjligheter till lek, spel och solbad. Visst utbud av service.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år
  Senast uppdaterad: 2018-08-30
  Uppdaterad av: Fredrika Ingster
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTornado Energi ABAdress -Besöks­adress-Telefon-E-post-
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygg- och miljökontoretAdress Ånge Kommun, 841 81 ÅngeBesöks­adressTorggatan 10Telefon0690-250 185E-postbygg.miljonamnde@ange.se
  Övrigt
  Hemsidawww.ange.seTelefon0690-250100E-postange@ange.se