Vänern vid Kulturmagasinet (Gamla kyrkan)

Vänern vid Kulturmagasinet (Gamla kyrkan) är en badplats i Åmåls kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Mindre badplats i anslutning till stads- och parkmiljö. Mindre gräsyta Blandad sand och grusbotten Ej möjlighet till ombyte via t ex omklädningshytter Inga toaletter

Hitta hit

Kontakta Åmåls kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: bygg.miljo@amal.seTel: 0532-17000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:000.90.01.7Vindriktning 174grader
23:000.60.03.4Vindriktning 179grader
2:000.50.01.9Vindriktning 164grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2021-07-02

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSäffle-Åmål, teknik- och fritidsförvaltningenAdress 661 80 SäffleBesöks­adressJärnvägsgatan 9, SäffleTelefon0533-681 750E-postteknik.fritid@saffle.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetÅmåls kommun, samhällsbyggnadsenhetenAdress Box 62, 662 22 ÅmålBesöks­adressKyrkogatan 2, ÅmålTelefon0532-170 00E-postbygg.miljo@amal.se
  Övrigt
  Hemsidawww.amal.seTelefon0532-17000E-postbygg.miljo@amal.se