Vänern, Örnäs vid Simstadion

Vänern, Örnäs vid Simstadion är en badplats i Åmåls kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badet ligger ca 1 km från centrala Åmål. Ca 100 m sandstrand av varierande utseende. Ett parti bestående av klippor delar två sandstränder.

Kontakta Åmåls kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: bygg.miljo@amal.seTel: 0532-17000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17.9 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:00-6.40.03.6Vindriktning 3grader
10:00-5.90.03.1Vindriktning 359grader
13:00-6.50.02.5Vindriktning 338grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Örnäsbadet i Dalbosjön, Vänern är ett friluftsbad belägen i Åmåls kommun, Västra Götaland registrerat som EU-bad. Badfryggor och hopptorn finns. Örnäs badet är den första badstranden i Vänern som har ''Blå Flagg''. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen ''Utmärkt kvalitet'' vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2021-07-02

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSäffle-Åmål, teknik- och fritidsförvaltningenAdress 661 80 SäffleBesöks­adressJärnvägsgatan 9, SäffleTelefon0533-681 750E-postteknik.fritid@saffle.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetÅmåls kommun, samhällsbyggnadsenhetenAdress Box 62, 662 22 ÅmålBesöks­adressKyrkogatan 2, ÅmålTelefon0532-170 00E-postbygg.miljo@amal.se
  Övrigt
  Hemsidawww.amal.seTelefon0532-17000E-postbygg.miljo@amal.se