Skutskär, Kullen

Skutskär, Kullen är en badplats i Älvkarleby kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Älvkarleby kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: bygg.miljo@alvkarleby.seTel: 026-830 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-04Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ny badplats
 2. 2020: Ny badplats
 3. 2019: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:0010.10.00.3Vindriktning 155grader
01:0010.30.01.8Vindriktning 19grader
04:0011.50.03.8Vindriktning 22grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Liten badplats vid Dalälven i Skutskär.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2021-06-17
  Uppdaterad av: Bygg- och miljökontoret

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska enhetenAdress Box 4, 814 21 SkutskärBesöks­adressCentralgatan 3, SkutskärTelefon026-830 00E-posttekniskaadmin@alvkarleby.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg- och miljökontoretAdress Box 4, 814 21 SkutskärBesöks­adressCentralgatan 3, SkutskärTelefon026-830 00E-postbygg.miljo@alvkarleby.se
  Övrigt
  Hemsidawww.alvkarleby.seTelefon026-830 00E-postbygg.miljo@alvkarleby.se