Stora Färgen, Lygnareds camping

Stora Färgen, Lygnareds camping är en badplats i Alingsås kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Lygnared badplats ligger i sjön Stora Färgen, ca 6 km från Alingsås centrum. Stranden är av sand och ca 200 m lång. Det finns stora gräsytor i direkt anslutning till sandstranden. Badet är långgrunt ca 50 m ut, och har en bra sandbotten. En större badbrygga finns med 2 trampoliner, 1 m resp 2 m höga.

Hitta hit

Kontakta Alingsås kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: anders.sjoholm@alingsas.seTel: Vxl: 0322-61 60 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:006.40.03.0Vindriktning 153grader
18:006.50.02.9Vindriktning 161grader
21:005.50.02.1Vindriktning 164grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Lygnared badplats ligger i sjön Stora Färgen i anslutning till Lygnareds Camping. Stranden är av sand, ca 200 m lång, och är långgrund med sandbotten. Badbrygga med 2 trampoliner. Ramper över sanden och ner i vattnet för funktionshindrade. Det finns toaletter, minigolf, lekplats, bollplan samt en servicebutik/reception med servering. Lygnareds badplats är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun och badvattenkvalitén bedöms som utmärkt. Stora Färgen är staden Alingsås huvudvattentäkt.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Uppdatering vart fjrde år då vattenkvalitén är utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2020-03-15
  Uppdaterad av: Inge Ljunggren
  Nästa uppdatering: Våren 2021

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareAlingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningenAdress 441 81 AlingsåsBesöks­adressNolhaga allé 12Telefon0322-616182E-postkultur.fritid@alingsas.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetAlingsås kommun, MiljöskyddskontoretAdress 441 81 AlingsåsBesöks­adressSveagatan 12Telefon0322-616260E-postmiljo@alingsas.se
  Övrigt
  Hemsidawww.alingsas.seTelefonVxl: 0322-61 60 00E-postanders.sjoholm@alingsas.se