Sävelången, Ingareds badplats

Sävelången, Ingareds badplats är en badplats i Alingsås kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Ingareds badplats ligger i sjön Sävelången, ca 10 km utanför Alingsås tätort. Sandstranden är ca 75 m med stora gräsytor. Det är sandbotten och grunt ca 20 m där det djupnar kraftigt. Det finns badbrygga med 1 m hopptorn.

Kontakta Alingsås kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: anders.sjoholm@alingsas.seTel: Vxl: 0322-61 60 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-28
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
0:000.90.03.5Vindriktning 76grader
3:001.00.03.3Vindriktning 75grader
6:001.00.03.0Vindriktning 75grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ingareds badplats ligger i sjön Sävelången, ca 10 km utanför Alingsås tätort. Sandstranden är ca 75 m med en stor gräsyta. Det är sandbotten och grunt ca 20 m. Det finns badbrygga med hopptorn och en beachvolleyplan. Vid badplatsen finns grillplats, toalett, sopkärl, parkering. Ingareds badplats är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun och badvattnet bedöms hålla en utmärkt kvalitet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Uppdatering vart fjärde år då vattenkvalitén är utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2020-03-15
  Uppdaterad av: Inge Ljunggren
  Nästa uppdatering: Våren 2021

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareAlingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningenAdress 441 81 AlingsåsBesöks­adressNolhaga allé 12Telefon0322-616182E-postkultur.fritid@alingsas.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetAlingsås kommun, MiljöskyddskontoretAdress 441 81 AlingsåsBesöks­adressSveagatan 12Telefon0322-616260E-postmiljo@alingsas.se
  Övrigt
  Hemsidawww.alingsas.seTelefonVxl: 0322-61 60 00E-postanders.sjoholm@alingsas.se