Playa Mjörn

Playa Mjörn är en badplats i Alingsås kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen, Playa Mjörn, ligger, i en långgrund vik i sjön Mjörn, och har ca 300 m lång sandstrand och stora gräsytor. Botten består i huvudsak av sand och en del partier med lite sämre botten. Badplatsen ligger ca 1 km från centrala Alingsås, och nås lätt till, fots, cykel eller med bil. Området är föremål för detaljplanearbete, vilket kan innebära framtida förändringar på badplatsen, och i dess närhet.

Hitta hit

Kontakta Alingsås kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: anders.sjoholm@alingsas.seTel: Vxl: 0322-61 60 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:002.10.00.9Vindriktning 49grader
0:000.00.00.4Vindriktning 96grader
3:00-0.40.00.4Vindriktning 113grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme.

Badplatsen Playa Mjörn, ligger i sjön Mjörn och har ca 300 m sandstrand. Botten består i huvudsak av sand och är långgrund. Det finns även gräsytor att ligga på. Badplatsen ligger ca 1 km från centrala Alingsås. Det finns beachvolleyplan och grillplatser. Området är föremål för detaljplanearbete vilket kan innebära framtida förändringar. Playa Mjörn är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun och badvattnet bedöms hålla bra kvalitet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Var fjärde år eller om förändringar i området genomförs tidigare.
  Senast uppdaterad: 2020-03-15
  Uppdaterad av: Inge Ljunggren, Anläggning och fritid
  Nästa uppdatering: Senast våren 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareAlingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningenAdress 441 81 AlingsåsBesöks­adressNolhaga allé 12Telefon0322-616182E-postjan.warn@alingsas.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetAlingsås kommun, miljöskyddskontoretAdress 441 81 AlingsåsBesöks­adressSveagatan 12Telefon0322-616260E-postmiljo@alingsas.se
  Övrigt
  Hemsidawww.alingsas.seTelefonVxl: 0322-61 60 00E-postanders.sjoholm@alingsas.se