Surtesjön

Surtesjön är en badplats i Ale kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Surtesjön är en kommunal badsjö som är handikappanpassad. En toalett ställs upp under badsäsongen och badplatsen städas och kontrolleras av ale kommuns parkavdelning kontinuerligt.

Kontakta Ale kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: alefritid@ale.seTel: 0303 703 022

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-22
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:00-1.70.44.4Vindriktning 54grader
21:00-2.00.14.4Vindriktning 54grader
0:00-2.40.24.3Vindriktning 57grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Surtesjön är en kommunal badsjö som är handikappsanpassad. En bajamaja ställs upp under badsäsongen och badplatsen städas och kontrolleras av ale kommuns parkavdelning dagligen. OBS! Hundar är inte tillåtna badgäster.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering
  Senast uppdaterad: 2020-06-11
  Uppdaterad av: Kristoffer Hellqvist
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareAle kommunAdress 449 80 AlaforsBesöks­adressLedetvägen 6Telefon0303 33 00 00E-posttobias.enstrom@ale.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetAle kommun Verksamhet miljöAdress 449 80 AlaforsBesöks­adressLedetvägen 6Telefon0303 33 00 00E-postmiljo@ale.se
  Övrigt
  Hemsidawww.ale.seTelefon0303 703 022E-postalefritid@ale.se