Hultasjön

Hultasjön är en badplats i Ale kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Hultasjön är en skogssjö med klart och kallt vatten. Den ligger mellan berg och kan vara svår att nå vid funktionshinder. Badplatsen har en träbrygga som är byggd för att skilja av barnbassängen mot sjön. Det finns ingen omklädningsrum men en bajamaja ställs upp under badsäsongen. Hultasjön är inte handikappsanpassad.

Kontakta Ale kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: alefritid@ale.seTel: 0303 703 022

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-22
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:0010.20.01.9Vindriktning 170grader
23:0012.10.02.3Vindriktning 178grader
02:0014.50.13.5Vindriktning 237grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hultasjön är en kommunal badsjö som inte är handikappsanpassad. En bajamaja ställs upp under badsäsong. Hundar är inte tillåtna badgäster.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering
  Senast uppdaterad: 2021-04-29
  Uppdaterad av: Kristoffer Hellqvist
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareAle kommunAdress 449 80 AlaforsBesöks­adressLedetvägen 6Telefon0704320030E-posttobias.enstrom@ale.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetAle kommun Verksamhet miljöAdress 449 80 AlaforsBesöks­adressLedetvägen 6Telefon0303 330 000E-postmiljo@ale.se
  Övrigt
  Hemsidawww.ale.seTelefon0303 703 022E-postalefritid@ale.se