Hålsjön

Hålsjön är en badplats i Ale kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Hålsjön ligger omgärdat av åkrar. Sjön är grund och stranden och bryggan är svår att nå vid funktionshinder. Badplatsen har en träbrygga och det finns ett omklädningsrum.

Kontakta Ale kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: alefritid@ale.seTel: 0303 703 022

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-22
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtBlom­ning
2023-07-11Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-23Tjän­ligtBlom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:0014.30.12.2Vindriktning 177grader
03:0013.70.01.9Vindriktning 167grader
06:0012.60.01.7Vindriktning 156grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hålsjön är en kommunal badsjö som inte är handikappsanpassad. En bajamaja ställs upp under badsäsong. Hundar är inte tillåtna badgäster.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering
  Senast uppdaterad: 2022-08-26
  Uppdaterad av: Kristoffer Hellqvist
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareAle kommunAdress 449 80 AlaforsBesöks­adressLedetvägen 6Telefon0303 33 00 00E-posttobias.enstrom@ale.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetAle kommun Verksamhet miljöAdress 449 80 AlaforsBesöks­adressLedetvägen 6Telefon0303 33 00 00E-postmiljo@ale.se
  Övrigt
  Hemsidawww.ale.seTelefon0303 703 022E-postalefritid@ale.se