Vilka sjukdomar och symtom kan du få av badvatten?

Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Det kan även finnas mikroorganismer i vattnet som kan ge klåda, öroninfektioner eller sårinfektioner men dessa är främst naturligt förekommande och inte kopplade till föroreningar från avlopp eller liknande.

Algblomning
Vid algblomning kan det finnas alger i vattnet som utsöndrar gifter (toxiner) vilket kan ge besvär efter bad. För mer information se Havs- och vattenmyndighetens information om algblomning, samt Folkhälsomyndighetens information om algtoxin.

Badklåda
Badklåda som även benämns simmarklåda eller cerkariedermatit är en ofarlig och självläkande åkomma som orsakas av parasiter som kan finnas i sötvattensjöar och i bräckt vatten. Se Folkhälsomyndighetens information om badklåda.

Vibrioinfektioner
Vibriobakterier finns naturligt i framförallt bräckt vatten och växer till när vattentemperaturen ökar upp till 20 °C. När koncentrationen av bakterierna är höga kan de orsaka sårinfektioner och allvarliga blodinfektioner (även kallad badsårsfeber) om du badar med större öppna sår. Vibriobakterier kan också orsaka lindrigare infektioner som öroninfektion och mag-tarminfektion.

Se Folkhälsomyndighetens information om badsårsfeber.

Publicerad: 2015-06-29
Sidansvarig: Webbredaktion