Vad är skillnaden mellan klassificering och nulägesbedömning?

Vattenproverna som kommunerna tar används för att informera dig som badar om kvaliteten på EU-badens vatten. Detta görs på två sätt:

  1. Vid klassificeringen: Badvattnet klassificeras utifrån de fyra föregående badsäsongernas prover. Klassificeringen är alltså en historisk bedömning och ger en indikation på hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt.
  2. För en nulägesbedömning: Analysresultaten används för att bedöma den aktuella kvaliteten på badvattnet. Utifrån halten av indikatorbakterier bedöms om det finns hälsorisker för dig som badar. Bedömningen kan vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Eftersom det dröjer några dagar mellan provtagning och analysresultat så är senast tagna provresultatet inte en garanti för att vattenkvaliteten är god. Vilken klassificering din badplats brukar få är en vägledning till hur ofta vattnet har höga bakteriehalter.

Läs mer om bedömningen av vattenprover under ”Vad betyder det att ett vattenprov är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt?

Publicerad: 2023-07-05
Uppdaterad: 2023-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion