Vad är en badsäsong?

Badsäsong definieras i badvattenförordningen som den period under året då det kan förväntas att ett stort antal personer badar i en ytvattenförekomst. Badsäsongernas längd anges i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten som beslutades 2012. Badsäsongens längd är kortare i norra Sverige och längre i södra Sverige. Se tabellen till vänster för exakt längd på badsäsong för olika län.

Publicerad: 2021-06-29
Uppdaterad: 2016-05-13
Sidansvarig: Webbredaktion